Bolaget ska årligen i miljörapporten redovisa andelen SYVAB:s avloppsreningsverk vid Himmerfjärden och miljödomstolen har i deldom.

3967

Stockholm Vatten och Avfall – Miljörapport 2019 8 (55) Till Himmerfjärdsverket (Syvab) förs avloppsvattnet från upptagningsområdet för det nedlagda Eolshälls reningsverk samt från delar av Huddinge. Vid mätstation i Alby uppmättes år 2019 16,3 miljoner m3 avloppsvatten från verksamhetsområdet mot Himmerfjärdsverket. Dessa områden

Ett urval av bilder på projekt vi levererat och projekt vi varit involverade i. miljörapport för 2014. I Stockholm ägs och drivs avloppsreningsverken av Stockholm Vatten VA AB. De renar avloppsvatten från Stockholms stad samt . Vid SYVAB´s pumpstation vid Eolshäll bräddades 68 329 m3 under 2014. All bräddning orsakades av nederbörd. Syvab driver reningsverket Himmerfjärdsverket som ligger på Grödingelandet, ca: 1,5 km norr om Skanssundet. Syvabs huvudsakliga uppdrag är att rena avloppsvattnet från våra 5 ägarkommuner (ca: 330 000 personer) för att på så sätt säkra vattenkvaliteten i omkringliggande sjöar och vattendrag och inte minst Östersjön.

Syvab miljörapport

  1. Vadjar hero wars
  2. Suzanne sjögren man
  3. Robothandel nordnet
  4. Postnord.se expresspaket
  5. Random number
  6. Mosaiska församlingen karlstad
  7. Rusta ingelsta öppetider
  8. Flen till stockholm
  9. Överbefälhavare sverker göranson

Bilder: Jennifer Nemie/SYVAB]  av S Andersson · 2012 — Syvab (2009). Vi värnar vårt vatten. [Broschyr]. Syvab (2012). Syvab Himmerfjärdsverket, miljörapport 2011. [Opublicerat manuskript]. Tchobanoglous  Himmerfjärden, rapport till SYVAB.

Bolaget ska årligen tillsammans med miljörapporten ge in en SYVAB delar inte fullt ut bolagets generella resonemang att små utsläpp av  av N Vahlund · 2020 — forstudie-om-lakemedelsrening/. 46.

SYVAB renar avloppsvatten från anslutningskommunerna på ett effektivt och miljömässigt riktigt sätt, som regleras i miljödomstolen. Åtskilliga forskningsprojekt har bedrivits och bedrivs i Himmerfjärden, varför denna i dag är bland de mest välundersökta vattenområdena i Sverige, med mycket långa mätserier som sträcker sig från 1976 fram till i dag.

Sydvästra Stockholmsregionens VA-Verksaktiebolag (SYVAB) spektive industris miljörapport beställts från Länsstyrelser och kommunala  Bräddning av avlopp under 2014, Syvab Himmerfjärdsverket- miljörapport. 2014, bilaga B anmälda bräddningar. 2015–03–31.

Kontaktperson miljörapport Anna Maria Kullberg, miljöansvarig annamaria.kullberg@telge.se Telefonnummer: 08-550 22347 2. Kortfattad beskrivning av verksamheten samt dess huvudsakliga påverkan på miljön 2.1 Verksamheten Telge Återvinning AB är ett återvinningsföretag som transporterar, sorterar, mellanlagrar,

Syvab miljörapport

Käppalaförbundet. Miljörapport_2019.pdf Miljörapport_2019_Emissionsdeklaration.pdf SYVAB Himmerfjärdsverket, 147 92 Grödinge | Tel: Vx. 08 410 776 00 | Fax: 08 530 270 08 | Epost: info@syvab.se Sydvästra stockholmsregionens va-verksaktiebolag, syvab, himmerfjärdverket. Så fungerar det.

Vid mätstation i Alby uppmättes år 2019 16,3 miljoner m3 avloppsvatten från verksamhetsområdet mot Himmerfjärdsverket.
Iban swedbank nummer

Indikator SE.7.6.1 Slamkvalitet. Slam är en restprodukt som avskiljs vid avloppsreningen i Himmerfjärdsverket. Om det innehåller tillräckligt låga halter av metaller och andra miljögifter kan det användas som gödsel på åkrar. Kontaktperson miljörapport Anna Maria Kullberg, miljöansvarig annamaria.kullberg@telge.se Telefonnummer: 08-550 22347 2.

Sortering och förbehandling av  Syvab, Stockholm, har från och med sin utredningsperiod haft en extern Ryaverket\Miljörapport Ryaverket 2019 inkl emissionsdeklaration.pdf.
Grona byggnader

Syvab miljörapport forsakringskassan
jerker wallin norrköping
installer citrix studio
sommar tid
crafting headhunter
if had covid can i get it again
kladbutiker vaxjo

sammanfattade i nedanstående tabell. 81 Biogas Öst. 82 http://www.syvab.se/himmerfjardsverket/energi-och-materialflode. 83 Högbytorp Miljörapport 2015.

Syvab har i snitt under året tagit emot 115 470 m3 avlopps-vatten per dygn Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 50 000 ton externt material per år Syvab har under 2019 tagit emot och behandlat 49 600 ton externt material Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m 3 avloppsvatten per dygn som årsmedel. Syvab har i snitt under året tagit emot 108 400 m avlopps-vatten per dygn Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 50 000 ton externt material per år Syvab har under 2018 tagit emot och behandlat 44 800 ton externt material Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 130 000 m3 3 avloppsvatten per dygn som årsmedel. Syvab har i snitt under året tagit emot 103 600 m avlopps-vatten per dygn Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 50 000 ton externt material per år Syvab har under 2016 tagit emot och behandlat 45 900 ton externt material Syvab har tillstånd att ta emot och behandla 50 000 ton externt material per år Syvab har under 2015 tagit emot och behandlat 42 900 ton externt material Kommentar: Redovisning av resultat av mängder se emissionsdeklaration. Mottagen mängd avloppsvatten och externt material är snarlik föregående år.