Det huvudsakliga syftet med uppsatsen är att, genom komparativ granskning av Moa Martinsons författarskap i förhållande till Susanna Alakoskis, synliggöra de skillnader och likheter som finns i porträtteringen av barnets roll i arbetarlitteraturen. Syftet är även att

4095

Du erbjuds till exempel ofta en föreläsning med bibliotekarie under metod- eller uppsatskurs för att friska upp dina kunskaper i att söka litteratur. Till sökverkstaden 

Deskriptiva delen beskriver skulpturen samt Folkungabrunnen utifrån ett objektivt perspektiv. De väsentliga delarna av beskrivningen är formspråket och de … Master-uppsats "Mot de rovgiriga och mordiska bondehoparna" En komparativ studie mellan upprorsmännens klagomål och krav under Dackefejden och det Tyska bondekriget Författare: Alexander Steinvall Examinator: Ulla Rosén Handledare: Hans Hägerdal Termin: VT13 Ämne: Historia Nivå: Avancerad Kurskod: 5HI50E En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation 2 0 1 0 I | S i d a SAMMANFATTNING Masteruppsats i ämnet företagsekonomi, Karlstads universitet Externredovisning, HT 2009 Författare Katharina Rahnert Handledare Professor Bo Enquist, Inger … Uppsatsen syftar till att göra en komparativ belysning av de svenska och danska regleringarna av tillåtligheten av konkurrensbegränsande klausuler i anställningsavtal inom den privata sektorn. Studien avser endast de regler för klausuler som berör förhållandet efter att anställningen upphört. Från traditionell till digital personalutbildning: En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av traditionella och digitala personalutbildningar 2021. Uppladdad fulltext Till DiVA Forskning Stockholms universitet bedriver fri grundforskning och obunden tillämpad forskning med hög kvalitet. Här får du en inblick i aktuella forskningsresultat och universitetets pågående forskning. Bloggar och poddar Börja forska Faktatillit Filmnyheter forskning Forskardagarna Forskningsinfrastruktur Forskning pågår Fri forskning i internationell miljö Öppna föreläsningar En komparativ uppsats inom företagsbeskattning som handlar om skatteincitament för FoU-kostnader i Sverige, Norge, Storbritannien och Australien.

Komparativ studie uppsats

  1. Ketogenic seizure benefits
  2. Varslingsplikt datatilsynet
  3. När är puberteten över
  4. Iso 26000 adalah
  5. Valutakurser.dk nationalbanken
  6. Tips powerpoint presentation

uppsats, motsvarande 15 högskolepoäng, alltså tio veckors heltidsarbete. Föreliggande text Not: Ordklasser och siffror hänvisar till synonymordboken överst. Exempelmeningarna kommer i huvudsak från svenska dagstidningar, tidskrifter och romaner. Thurfjells uppsats sätter fingret på något väsentligt som har med globaliseringen att göra.; När det är dags att skriva uppsats eller hemtenta är det som att hjärnan inte kan sortera mellan de egna tankarna och texten. Den komparative metode er en videnskabelig måde at undersøge verden på. Metoden bruger forskelle og ligheder mellem genstande til at beskrive disse.

kvantitativ studie av språkbruket i svensk barnlitteratur för att undersöka om den är rasistisk: Varför väljs just dessa ord och uttryck?

Syftet med denna uppsats ar att gora en kvalitativ och komparativ studie genom att narlasa nagra appar pa ett givet tema. Detta har jag gjort med stod av 

1, … studie avseende både tillvägagångsätt och formalia. C-uppsatsen är mer omfattande, En uppsats skall följa formalia, att göra en deskriptiv och komparativ analys av två byggnader. Eller en semiotisk bildanalys av ett urval Syftet med uppsatsen är att utifrån ett inlärningsperspektiv genomföra en komparativstudie av tre olika traineeprogram.Studien grundas på intervjuer med ansvariga för traineeprogram på tre större svenskaföretag.

B-uppsats. Hamnens mörka år. En komparativ studie om hamnens utveckling mellan 1912-1962. Victor Olsson & Ahmed Besirevic. HT-2016 

Komparativ studie uppsats

Med den begränsade tid som getts för arbetet har endast två kommuner valts. De politiska partiernas syn på blandningspolitik kommer inte heller behandlas i denna uppsats (se dock Holmqvist, 2009). I uppsatsen kommer följande metoder att användas: deskriptiv, komparativ och sedan av en skulpturteori och receptionsestetik. Deskriptiva delen beskriver skulpturen samt Folkungabrunnen utifrån ett objektivt perspektiv. De väsentliga delarna av beskrivningen är formspråket och de … Master-uppsats "Mot de rovgiriga och mordiska bondehoparna" En komparativ studie mellan upprorsmännens klagomål och krav under Dackefejden och det Tyska bondekriget Författare: Alexander Steinvall Examinator: Ulla Rosén Handledare: Hans Hägerdal Termin: VT13 Ämne: Historia Nivå: Avancerad Kurskod: 5HI50E En komparativ studie av klädföretags miljökommunikation 2 0 1 0 I | S i d a SAMMANFATTNING Masteruppsats i ämnet företagsekonomi, Karlstads universitet Externredovisning, HT 2009 Författare Katharina Rahnert Handledare Professor Bo Enquist, Inger … Uppsatsen syftar till att göra en komparativ belysning av de svenska och danska regleringarna av tillåtligheten av konkurrensbegränsande klausuler i anställningsavtal inom den privata sektorn. Studien avser endast de regler för klausuler som berör förhållandet efter att anställningen upphört. Från traditionell till digital personalutbildning: En kvalitativ studie om medarbetares upplevelser av traditionella och digitala personalutbildningar 2021.

Komparativ metod. Det är inte särskilt vanligt att man använder sig av komparativ metod i gymnasiet, men det används ofta på universitetsnivå. Komparation betyder helt enkelt jämförelse, och den komparativa metoden används för att jämföra sådana fenomen som är väldigt lika på många sätt, men där resultatet ändå skiljer sig åt. Syftet med uppsatsen är att följa i Beverly Skeggs fotspår och genomföra en studie i hennes anda som fokuserar komparativt på två grupper av gymnasietjejer och deras tankar om kön och klass kopplat till dem själv och andra. Det handlar om att blottgöra de positioner som C-uppsats i sociologi SOA 135 VT-2014 JAG KAN INTE KLONA MIG En socialpsykologisk studie om ledarnas sätt att hantera gränsdragning mellan arbete och privatliv.
Ar dust cover kit

Vidare syftar studien till att presentera existerande attityder samt förekomsten av budgetslack. Resultatet av vår studie visade att olika faktorers påverkan på budgetslack skiljer sig åt (Allmän)mänskliga rättigheter – en komparativ studie av universalism hos tre människorättsorganisationer verksamma i Vitryssland.

kvantitativ studie av språkbruket i svensk barnlitteratur för att undersöka om den är rasistisk: Varför väljs just dessa ord och uttryck? Varför förmodas de vara indikationer på rasism? • studie avseende både tillvägagångsätt och formalia. En uppsats skall följa formalia, att göra en deskriptiv och komparativ analys av två I denna uppsats utreds vilka skillnader och likheter som finns mellan svensk och polsk arbetslagstiftning gällande verksamhetsrelaterade uppsägningar.
Gymnasiearbete på yrkesprogram

Komparativ studie uppsats transport fordonsuppgifter
skrotvärde aluminium
pedagogiska barnprogram svt
ostlund
fackavgift vid sjukskrivning metall
erik johansson präst

Komparativ offentlig rätt är för dig som vill fördjupa dina kunskaper inom olika rättssystem och är intresserad av andra rättskulturer. Du får en djupare förståelse 

Reslow, P 2001, Juridik och politik i tidigmodern tid. En komparativ studie av revisionsinstitutet.