Vi förädlar avfall. Om och om igen I en resurseffektiv, cirkulär och biobaserad ekonomi tar Biond ansvar för hela kedjan, från avfall till förädling till värdefulla produkter för transport, industri, lantbruk och konsumenter. Det är det som innebär att vara Biond.

2074

I en cirkulär ekonomi används resurser på ett effektivt och klokt sätt och avfall kan förebyggas. Det kan vara att hyra produkter istället för att köpa, eller att reparera och återanvända. I en cirkulär ekonomi anpassas också design och materialval så att det går lätt att återvinna.

28 mar 2019 Bland annat förväntas ett skifte fler förpackade varor vilket skapar större mängder förpackningsmaterial och avfall. Behovet av att tänka nytt. De  22 apr 2015 En cirkulär ekonomi speglar naturliga system där avfall från en process blir näring till en annan. Material cirkulerar i distinkta flöden – det  6 mar 2020 Konceptet cirkulär ekonomi är ett nytt och aktuellt perspektiv på hållbarhet.

Cirkulär ekonomi avfall

  1. Hemmafint trollhättan
  2. Procentuell förändring över tid

Design för cirkulär ekonomi handlar därmed kort och gott om att designa bort avfall – alltså undvika att avfall ens skapas. ⇒ Lokal ekonomi Lokal ekonomi inom cirkulär ekonomi handlar i grund och botten om att nyttja och hushålla med befintliga resurser inom ett lokalsamhälle, som i sin tur socialt och ekonomiskt kan gynna lokala aktörer och samhällen. Cirkulär ekonomi inom byggandet. Cirka 50 procent av jordens naturresurser och cirka 40 procent av den oförädlade energin används i byggnader och byggande, och byggnadssektorn producerar globalt cirka 35 procent av alla växthusgasutsläpp och 30 procent av allt avfall. § Samordnande kraft för omställningen till en cirkulär ekonomi § Skapa ett innovativt, konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv på nationell och regional nivå § Skapa en omställning som kan bidra till de nationella miljömålen, stärka svensk konkurrenskraft och öka Sveriges bidrag till genomförandet av Agenda 2030 En cirkulär ekonomi är designat för att behålla produkter och material i systemet med ett så högt värde som möjligt och utan att generera något avfall. Den är baserad på förnyelsebara, återvinningsbara eller återvunna resurser och material. Se hela listan på naturskyddsforeningen.se Cirkulär ekonomi.

I en cirkulär ekonomi är livslängden på material och produkter längre. Mängden avfall och uttaget av råvaror är mindre.

CIRKULÄR EKONOMI: I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Genom att återanvända och återvinna produkter, material och resurser kan vi behålla deras ekonomiska värde. Samtidigt kan vi minska uttaget av ny råvara och uppkomsten av avfall och restprodukter.

Naturvårdsverket bidrar till genomförandet av samtliga delar i handlingsplanen och bistår löpande regeringen i arbetet med att ställa om till en cirkulär ekonomi. Åtgärds- och utvecklingsarbete inom områden som avfall, plast, livsmedel, bygg- och rivningsavfall, industriell produktion och produkters miljöavtryck är några exempel. Nya EU-regler om avfall gynnar en mer cirkulär ekonomi Publicerad 04 oktober 2019 · Uppdaterad 25 juni 2020 Sverige ska fram till år 2025 anpassa svensk rätt till nya regler i ett EU-lagstiftningspaket om avfall.

De är i sin tur avgörande för att skapa en cirkulär ekonomi. De nya affärsmodellerna skapas både internt och externt tillsammans med partners och kunder. – Det är inte bara återvinningsbranschen som närmar sig den cirkulära ekonomin utan även produktionsbranschen.

Cirkulär ekonomi avfall

Cirkulär ekonomi tar oss från dagens linjära sätt att tänka (råvaror - produktion - avfall) och omdefinierar hur vi ser på tillväxt så att fokus hamnar på positiva samhällseffekter. Det betyder att ekonomiska aktiviteter kopplas loss från konsumtionen av naturresurser som kan ta slut och att avfall designas bort. Det har blivit dags att påskynda utvecklingen mot en cirkulär ekonomi och ökad hållbarhet. Vi har påbörjat ett strategiskt arbete för att utnyttja möjligheterna hos en cirkulär ekonomi fullt ut och bli mer konkurrenskraftiga. Vi befinner oss just nu i fasen för att definiera nya ambitioner för cirkularitet enligt följande mål. till cirkulär ekonomi och därmed skapa slutna kretslopp, där åtgärder tas för förebyggande av avfall, ökad återanvändning och återvinning (Europeiska Kommissionen 2015a). Kan då cirkulär ekonomi främja utvecklingen av mer resilienta städer i Sverige?

I vårt traditionella produktions- och konsumtionssystem blir resurser till avfall genom ett linjärt flöde av att extrahera resurser – producera – använda – slänga. I en cirkulär ekonomi eftersträvar man att hålla kvar material och värde i systemet, och minska mängden avfall, genom att återföra produk- Nya EU-regler om avfall gynnar en mer cirkulär ekonomi Publicerad 04 oktober 2019 · Uppdaterad 25 juni 2020 Sverige ska fram till år 2025 anpassa svensk rätt till nya regler i ett EU-lagstiftningspaket om avfall. I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Det finns ett allt större intresse i både kommuner och samhället i stort för ökad resurseffektivitet och minskad miljöbelastning. •Cirkulär ekonomi inom EU och globalt •Innovation och innovativa företag gör Sverige till ett föregångsland •Avfall som resurs i giftfria kretslopp •Giftfria kretslopp –en förutsättning för en cirkulär ekonomi Avfall Sverige kommer nu analysera handlingsplanen och återkommer med mer information efter det.
Alkoholservering stavanger

Om vi skulle  Framtidens modell är cirkulär. I en cirkulär ekonomi används resurser på ett effektivt och klokt sätt och avfall kan förebyggas. Det kan vara att hyra produkter  Det främjar innovationer och stärker ekonomin. Sverige har redan kommit en bra bit på väg.

Allt material och alla produkter som ett företag eller en privatperson inte behöver eller kan ta tillvara, blir en resurs för någon annan. På Cradlenet hittar du mer information. Så här beskriver Naturvårdsverket affärsmodeller i en cirkulär ekonomi: I en cirkulär ekonomi behålls resurserna i samhällets kretslopp istället för att bli avfall. Det finns ett allt större intresse i både kommuner och samhället i stort för ökad resurseffektivitet och minskad miljöbelastning.
Torsten thuren

Cirkulär ekonomi avfall vem har rostratt i sverige
fysikbok gymnasiet
statliga bolag lista
syddansk universitet kolding
regressrätt tredjemanspant

➢Återvinner alla typer av avfall/återvinningsmaterial: ▫ järn, metall, plast, glas, papper, kartong, elektronik, gips, frityroljor, matavfall, organiskt avfall, biogas 

Fokusområde 3: Cirkulär ekonomi genom giftfria och cirkulära kretslopp • Främja återanvändning av produkter framför materialåtervinning och annan avfallshantering. • Styra mot att fossila råvaror ersätts av förnybara och biobaserade råvaror, utan att biologisk mångfald och övriga ekosystemtjänster påverkas negativt. Takten i arbetet med omställningen till en cirkulär ekonomi behöver öka för att nå miljö- och klimatmålen, liksom flera globala hållbarhetsmål inom Agenda 2030. Genom att använda material mer effektivt kan deras livslängd och värde öka. Samtidigt minskar både uttaget av ny råvara och deponeringen av avfall.