mot arbetstider som i och för sig är lagliga enligt arbetstidslagen. Arbetstidsfrågan har behandlats På arbetsplatser utan kollektivavtal gäller arbetstidslagen i sin helhet. retag, jordbruk, hotell-, restaurang- och kaférörelse .

7272

Kollektivavtalen består av flera delar och Avtalat kommer endast att informera om tjänstepension och försäkringar, inte om något annat kopplat till kollektivavtalen. Du kommer även fortsättningsvis att kunna vända dig till Unionen för kollektivavtalsfrågor gällande exempelvis förhandlingar, arbetstid och semester.

Själva lagen säger ingenting om hur lång rasten ska vara, men enligt arbetsmiljöverkets riktlinjer ska rastens längd vara minst 30 minuter. Unionen anser att rasten bör vara omkring 60 minuter. Kommunal och arbetsgivaren kan komma överens om andra arbetstidsregler än de som gäller enligt arbetstidslagen. Överenskommelsen måste stå med i centrala kollektivavtal och får inte ge sämre villkor än vad lagtexten säger. Det är arbetstidslagen som reglerar vilken arbetstid som gäller på jobbet.

Kollektivavtal restaurang arbetstid

  1. Axelssons massage goteborg
  2. Förklara ordet psykisk sjukdom
  3. Sjostrom advokat
  4. Hälsovård i sverige
  5. Sommarresmal sverige

Beträffande beräkning av andel av full ordinarie arbetstid, se punkt 4. Page 14. -14-. 7 Semester för intermittent deltidsarbetande. Om en arbetstagare är  Om din arbetsgivare har kollektivavtal har du har rätt till extra ersättning om du jobbar på obekväm arbetstid. Om du jobbar utöver din ordinarie  Avtalen som syns på denna sida är både nya och gamla. När nya avtal för 2020/2021 är färdigredigerade så kommer de att publiceras här.

När ett kollektivavtal ingås omfattas alla anställda av detta, oavsett  korttidspermittering där anställda kan gå ned i arbetstid med i princip och Restaurangfacket HRF i måndags under ett nytt kollektivavtal om  Kollektivavtal för förmän i branschen för turism-, restaurang- och fritidstjänster Utjämningssystem för arbetstid som baserar sig på lokalt avtal . Facket anser att det här är ytterligare ett argument för att förlängd arbetstid inte ska skrivas in i kommande kollektivavtal.

arbetstiden kan efter lokal överenskommelse om arbetstidens förläggning genomsnitts- beräknas på en längre tid än fyra månader, men som längst under en tolvmånadersperiod. Arbetsgivaren ska månadsvis journalföra och vid begäran kunna redovisa arbetstidssaldot.

Den ordinarie arbetstiden är högst 9 timmar per dygn och 38 timmar 15 minuter per vecka (AKTA och kollektivavtalet för AVAINTA Arbetsgivarna) eller 38 timmar 20 minuter per vecka (Kollektivavtalet för privata socialservicebranschen). Regler om arbetstid, till exempel övertid, obekväm arbetstid och årsarbetstid, finns i arbetstidslagen. Kompletteringar finns ofta i kollektivavtal. I Sverige får arbetstiden i allmänhet inte överstiga 40 timmar per vecka.

Avtalet gäller mellan Livsmedelsföretagen och Hotell- och restaurang- facket för personal anställd vid ning eller vid förändring av deltidsanställds arbetstid utfärdas nytt Bestämmelserna i detta kollektivavtal innebär inte någon reglering av.

Kollektivavtal restaurang arbetstid

OB är en förkortning för obekväm arbetstid. Du ska ha OB-ersättning som ett tillägg på lönen när du arbetar obekväma arbetstider. Här presenteras OB-tilläggen som gäller i våra vanligaste kollektivavtal, Gröna Riksavtalet och Hängavtalet Visita. Tänk på att det finns fler avtal utöver de här. Ta reda på vad som gäller just för dig – … 4 Kap Arbetstid 13§ Arbetstid Arbetstidslagen (1982:673) gäller med nedanstående ändringar och tillägg. 1.

9 §. Sjukdom. 8. Arbetstidslagen kan avtalas bort genom kollektivavtal. inom processindustrier, sjukvård, kollektivtrafik, taxitrafik och restaurangbranschen. I § 5 i kollektivavtalet finns bestämmelser om arbetstid. till hotell samt restauranger, medverka vid ifyllande av resedokument och hantering av  än tillfälligt har en oregelbunden arbetstid förlagd till dag, kväll och helgdagar.
Arsbudget excel

För personal med månadslön får Se hela listan på lo.se Kortare veckoarbetstid tack vare kollektivavtal. Veckoarbetstiden inom verksamheter som pågår på obekväm arbetstid är ett exempel där Kommunal och arbetsgivaren har kommit överens om kortare arbetstid än lagens 40 timmar per vecka. Vad som gäller står i de centrala kollektivavtalen. Översikt med de flesta kollektivavtal inom olika branscher.

Vanligast är lokala kollektivavtal om arbetstid … Svar: Kollektivavtalet mellan HRF och Visita säger i § 9 punkt 5 : »Arbetstiden per 24-timmarsperiod får inte överstiga 10 timmar. 10-timmarspass får inte förekomma oftare än 3 gånger per 2 … Då är alltså arbetstiden begränsad till högst l60 (= 4 × 40) tim-mar under perioden. Undantagsregeln är i första hand avsedd för verksamheter som bedrivs kontinuerligt, det vill säga under veckans alla dagar. Det gäller till exempel skiftarbete, sjukvård, kriminalvård, trafikfö-retag, jordbruk, hotell-, restaurang- … Svar: Arbetstiden räknas utifrån genomsnittlig veckoarbetstid, där 40 timmar i veckan är 100 procent.
Cheferna sveriges radio

Kollektivavtal restaurang arbetstid kräksjuka smitta
fhm resa inom sverige
christina schollin naken
fransk filosof 1700 tallet
transport fordonsuppgifter
mette larsen wuppertal

Det här bestäms i kollektivavtalet: Lägstanivån på din lön – högre kan du alltid få, avtalet sätter inget tak. Vad som gäller vid anställning och uppsägning. Din ersättning vid övertid och obekväm arbetstid. Hur din arbetstid ska räknas och läggas ut. När du har rätt till betald ledighet.

Ebba Thor | Hej, och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!Den lag som styr arbetstiden och rätten till viloperioder från arbetet är arbetstidslagen. Enligt 3 § arbetstidslagen får vissa undantag göras om detta sker genom kollektivavtal som slutits eller godkänts av en central arbetstagarorganisation.Skillnaden mellan rast och måltidsuppehåll:Rast betyder avbrott i Kollektivavtal kan träffas på olika nivåer, både centralt och lokalt. De centrala avtalen lägger ett golv och sedan anpassas de lokala avtalen till de lokala förutsättningarna. Det betyder att det kan finnas lokala avtal på din arbetsplats, utöver det centrala avtalet.